Συνεδρίαση τη Δευτέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Xristougenna dimarxeio Spartis

Xristougenna dimarxeio Spartis

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης την προσεχή Δευτέρα 22/12 και ώρα 18.00′:

1ο Προβλήματα ΑμεΑ. Συζήτηση – έκφραση θέσης.

2ο Υπόμνημα Σωματείου Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού στο Νομό Λακωνίας. Συζήτηση – έκφραση θέσης.

3ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρων ΤΚ Καλυβίων Σοχάς». Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

4ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Βασσαρά». (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και νησίδων», αναδόχου Κ/Ξ Ι. Κερχουλας και ΣΙΑ ΕΕ – Νεκταρία Καούρη. (Π. Αργυρόπουλος)

6ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών («Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ ΔΕ Καρυών» και «Προμήθεια εξοπλισμού (κοντάρια, εξολκείς κλπ) για αλλαγή λαμπτήρων»). (Π. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση του αριθ. 171/2014 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης – πληροφοριακές κλπ». (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί στο πλαίσιο του υποέργου (1) «Διοικητική υποστήριξη και εσωτερική αξιολόγηση της πράξης» της Πράξης 453617 με τίτλο «Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες, στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή». (Δημήτριος Αποστολάκος)

9ο Επιχορήγηση συλλόγων δήμου Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Διαγραφή οφειλών. (Δ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση αγόνου για την απευθείας εκμίσθωση του 19 καταστήματος της δημοτικής αγοράς. (Δ. Αποστολάκος)

12ο Έγκριση αγόνου για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο Κέντρο Πνευματικής & Κοινωνικής Πρόνοιας ΤΚ Σελλασίας. (Δ. Αποστολάκος)

13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ξύλινων προθηκών για ανταλλαγή βιβλίων. (Δ. Αποστολάκος)

14ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους». (Σταύρος Αργυρόπουλος)

15ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα». (Στ. Αργυρόπουλος)

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για εκτέλεση δικαστικής απόφασης.(Δ. Αποστολάκος)

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας». (Δ. Αποστολάκος)

18ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων». (Δ. Αποστολάκος)

19ο Περί ανακλήσεως της υπ. αριθμ. 387/2014 ΑΟΕ και της 643/2014 ΑΔΣ με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο: Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Σπάρτης» και λήψη νέων. (Δ. Αποστολάκος)

20ο Έγκριση της αριθ. 72/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Μανούσος Μανουσάκης, Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

21ο Έγκριση της αριθ. 85/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Σάββας Βελισσάρης)

22ο Απαλλαγή υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σχετικά με την εκδήλωση «Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες 2014». Έγκριση απόδοσης λογαριασμού. (Σ. Βελισσάρης)

23ο Έγκριση της αριθ. 56/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Αλέξανδρος Βουνάσης)

24ο Έγκριση της αριθ. 67/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2015». (Μανούσος Μανουσάκης, Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)