Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με δύο θέματα

Apostolakos Dimitris

Apostolakos Dimitris

Για την αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έργων 2015, αλλά και για την αγορά οικοπεδικών εκτάσεων στην ΤΚ Καρυών θα αποφασίσει απόψε σε συνέδρίασή του στις 19.00΄το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης. Τις εισηγήσεις και στα δύο θέματα θα κάνει ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.