Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας την Τρίτη

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει την Τρίτη 19 Μαΐου στις 18.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης γιατα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί του Σχεδίου Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Νεάπολης Βοιών, περί της Αγκυροβολίας πλοίων στον Όρμο των Βατίκων Λακωνίας». Εισηγητές Δήμαρχος – Αντιδήμαρχοι.

2. «Περί του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ-FEAD)». (Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή, Εντεταλμένη ΔΣ για θέματα Υγείας & Κ.Π)

3. «Περί καθορισμού της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας». (Σουρλάς Ιωάννης)

4. «Περί εξαγοράς ρυμοτομούμενου ακινήτου εντός του Σχεδίου Πόλης ΔΚ Μολάων».(Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2015». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

6. «Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμού της τιμής εκκίνησης». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

7. «Περί διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ποσού 100 ευρώ». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας». (Σουρλάς Ιωάννης)

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Οδοποιία ΔΚ Νεάπολης». (Καλογερίνης Ηλίας)

10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της ΔΚ Νεάπολης». (Καλογερίνης Ηλίας)

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 24/2015 Απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015» (Αλειφέρη Παναγιώτα)

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 43/2015 Απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015». (Κουτσονικολής Χαράλαμος)

13. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 36/2015 Απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον καθορισμό της αμοιβής του προέδρου και αντιπροέδρου του ΔΛΤ Μονεμβασίας». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

14. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 11/2015 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αφορά την έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας, για το οικ. Έτος 2014».(Χριστάκος Σταύρος)

15. «Περί καθορισμού αριθμού επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών». (Σουρλάς Ιωάννης)

16. «Περί αποδοχής παραίτησης από θέση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και ανάκλησης της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Macovei Ciprian – Danut του Neculae». (Σουρλάς Ιωάννης)

17. «Περί επιχορηγήσεως του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Επιδαύρου Λιμηράς ΑΠΟΕΛ». (Κολλιάκος Ιωάννης)

18. «Περί ορισμού νέου Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μονεμβασίας». (Δήμαρχος)