Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας με 11 θέματα

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3Σεπτεμβρίου στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος και ο αντ/ρος ΟΕ Χριστάκος Σταύρος)

3. Περί εγκρίσεως εκτελέσεως της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού πύλης Κάστρου Μονεμβασίας».(Τσαφατίνου Κατερίνα και Βουνελάκης Γεώργιος)

5. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων αγωγών ύδρευσης στις ΤΚ Αγίου Νικολάου, Μεσοχωρίου, Κάμπου, Φαρακλού και στη ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών, λόγω έκτακτης ανάγκης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στις 17/7/2015». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων σταδίου ΔΕ Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

7. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί ορισμού επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων. (Βουνελάκης Γεώργιος)

9. Περί έγκρισης της αριθ. 24/2015 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΜ σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Πετράκης Χρήστος)

10. Περί λύσεως μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν το νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης. (Κολλιάκος Ιωάννης)

11. Περί της από 28/8/2015 αίτησης της Ελισάβετ Παν. Λάββα & ΣΙΑ ΕΕ για υδροδότηση της επιχείρησής της από το ανενεργό αντλιοστάσιο στη θέση «Καμπέρα» της ΤΚ Συκέας. (Σουρλάς Ιωάννης).