Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με 23 θέματα

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Αίτημα σπουδαστικού συλλόγου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου με θέμα “Δωρεάν μετακίνηση και στέγαση φοιτητών”. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2ο Λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού και Μεταφορών (ΚΕΕΜ). (δήμαρχος)

3ο Ένταξη του δήμου Σπάρτης στο νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες. (δήμαρχος)

4ο Παράταση σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” άξονας προτεραιότητας 4 “Αστική βιώσιμη κινητικότητα” – Εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Αναβάθμιση ιστοσελίδας”. (Χρισ/να Μακρυσοπούλου)

6ο Ορισμός μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2018. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

7ο Περί ορισμού μελών για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδόμενων επ’ αμοιβή προσώπων. (Στ. Αργυρόπουλος)

8ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων. (Στ. Αργυρόπουλος)

9ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων (προϋπολογισμού μέχρι 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση χώρων ΤΚ Καλυβίων Σοχάς”. (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος 4 της δημοτικής αγοράς. (Δημήτρης Αποστολάκος)

12ο Περί εγκρίσεως ή μη απευθείας εκμίσθωσης ξενώνα Βαρβίτσας. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του δήμου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

14ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβές κτηνιάτρων”. (Στ. Αργυρόπουλος)

16ο Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς. (Στ. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Επέκταση, βελτίωση υδραυλάκων άρδευσης ΔΕ Μυστρά”, αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια. (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της ΤΚ Μυστρά”, αναδόχου Δυναμική ΕΕ – Ιωάννης Γομάτος και ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, ενοικίαση –μίσθωση εξοπλισμού και παιχνιδιών για το χριστουγεννιάτικο χωριό. (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2018. (Στ. Αργυρόπουλος)

21ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες – υπηρεσίες) δήμου Σπάρτης έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών δήμου Σπάρτης για το έτος 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

23ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας 2017”, αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)