Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας την προσεχή Τρίτη

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Απριλίου στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016. Εισηγητής ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως της τροποποιημένης μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 64.998,74 ευρώ. (Τσαφατίνου Κατερίνα)

3. Περί εγκρίσεως της τροποποιημένης μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών», προϋπολογισμού 64.816,54 ευρώ. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

4. Περί εγκρίσεως της τροποποιημένης μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού», προϋπολογισμού 64.999,98 ευρώ. (Σουρλάς Ιωάννης)

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Μολάων και Ζάρακα», προϋπολογισμού 86.020,92 ευρώ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δήμου», προϋπολογισμού 128.759,49 ευρώ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον ΟΤ 21, 23, 28 στα Βαρκά ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου τέννις στη ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Αγίου Νικολάου Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο προς Βλυχάδα στην ΤΚ Ρειχέας». (Τραϊφόρος Παναγιώτης)

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταρρευσάντων μανδρότοιχων στην ΤΚ Ρειχέας». (Τραϊφόρος Παν.)

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος πρανούς δημοτικού δρόμου στην ΤΚ Κυπαρισσίου». (Τραϊφόρος Παν.)

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή στηθαίου στο νεκροταφείο ΤΚ Αγγελώνας». (Τσαφατίνου Κατ.)

17. Περί υποβολής πρότασης για δημιουργία τμήματος ένταξης στο 6θέσιο δημοτικό σχολείο Ασωπού-Φοινικίου. (Κολλιάκος Ιωάννης)

18. Περί προκηρύξεως για χορήγηση επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις λαϊκές αγορές του δήμου και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής. (Σουρλάς Ιωάν.)

19. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 30/2016 απόφασης ΔΣ «Καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016, σύμφωνα με την αριθ. 12/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» και λήψης νέας απόφασης. (Σουρλάς Ιωάν).

20. Περί εγκρίσεως της αριθ. 57/2016 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Κουτσονικολής Χαρ.)

21. Περί διαγραφής οφειλών. (Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος)

22. Περί επιχορηγήσεως των σχολικών επιτροπών του δήμου. (Κολλιάκος Ιωάν.)

23. Περί επιχορηγήσεως του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας. (Σουρλάς Ιωάν.)

24. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του δήμου. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

25. Περί ανανεώσεως συνδρομής ειδικού λογισμικού. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)