Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με 13 θέματα

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1ο Έγκριση της αριθ. 88/2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». Εισηγητής ο κ. Θέμης Πατσιλίβας.

2ο Έγκριση της αριθ. 99/2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». (Θέμ. Πατσιλίβας)

3ο Πραγματοποίηση 13ης Γιορτής Ελιάς και Λαδιού. (Γεωργία Γαλανοπούλου)

4ο Περί λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2016 (οριοθέτηση, καθορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολή τελών κλπ). (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Περί χορήγησης αδειών κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, αδειών συμμετοχής σε εμπόρους κλπ και επιβολής σχετικού τέλους – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (σχετικά με την εμποροπανήγυρη Μυστρά). (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί επιβολής τέλους καθαριότητας εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2016 και τροποποίησης προϋπολογισμού. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής Αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

9ο Κοπές (θανατώσεις) δέντρων σε χώρους ευθύνης του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

10ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το α΄ τρίμηνο έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου ξενώνα Βρεσθένων. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)