Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με το βλέμμα στην… Κίνα

dimotiko symvoulio

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 19/10 στις 2.00′ το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των εργασιών – υπηρεσιών για «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επικοινωνιών για πυροπροστασία» και «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας». Εισηγητής ο κ. Σταύρος Αργυρόπουλος.

2ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας εργαλείων. (Παναγιώτης Ρήγας)

3ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Στ. Αργυρόπουλος)

4ο Χορήγηση θέσεων – τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά Σπάρτης. (Στ. Αργυρόπουλος)

5ο Αποδοχή αιτήματος του Πέτρου Ηλιόπουλου και έγκριση βελτίωσης και αλλαγής πορείας με νέα διάνοιξη αγροτικής οδού στην περιοχή «Χρυσοβίτσα – Πλατάνα» της ΤΚ Ποταμιάς ΔΕ Φάριδος, με έξοδα του ιδίου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του δήμου Σπάρτης, της περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Chongqing της Κίνας. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

7ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στην έκθεση «Πελοπόννσηος Expo» – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών. (δήμαρχος)

8ο Περί διατηρήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου αριθ. 88 της ΔΚ Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση μελέτης για τη μορφή και το είδος κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Εξέταση ένστασης κατά της αριθμ. 65/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης περί εγκρίσεως (αποδοχής) αιτήματος του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)” σχετικά με εντοπισμένη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Χαρισίου του δήμου Σπάρτης στα Ο.Τ. 190 & 195 και ειδικότερα περί αναδιάταξης κοινοχρήστων χώρων με την κατάργηση προβλεπόμενου πεζόδρομου και με τη δημιουργία (καθορισμό) νέου κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του δήμου στο forum δημάρχων στο πλαίσιο της Έκθεσης Παγκόσμιων Ιστορικών και Πολιτιστικών Πόλεων (στην πόλη Nanjing της Κίνας), από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

12ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του δήμου στο Διεθνές Συνέδριο Φιλίας Πόλεων (στην πόλη Chongqing της Κίνας) από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)