Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Ενημέρωση από εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ).

2ο Περί λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στην ΠΕ Λακωνίας και υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. Εισηγήτρια η κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου.

3ο Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. (Χρίστος Πλειώτας)

4ο Περί κατανομής ποσού 81.267,91 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για συντήρηση πάρκων και συντριβανιών. (Παναγιώτης Ρήγας)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης δημοτικού σχολείου Σελλασίας», αναδόχου Μαχαίρα Παναγιώτη. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

7ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2014», προϋπολογισμού μελέτης 78.000 ευρώ. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

9ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας μικρού εξοπλισμού. (Παν. Ρήγας)

10ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ελαιολάδου και ειδών παντοπωλείου (τροφίμων) για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου. (Δημήτρης Αποστολάκος)

11ο Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 13ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου Λακωνίας στην πόλη της Σπάρτης. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Επιχορήγηση συλλόγων σωματείων. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Αποδοχή αιτήματος της εταιρείας «Πετρίνα ΑΕ» και χορήγηση άδειας για «Διαμόρφωση δημοτικής οδού παραπλεύρως ιδιοκτησίας “Πετρίνα ΑΕ” ΤΚ Μυστρά». (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου Σελλασίας», αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Βασσαρά», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα. (Παν. Αργυρόπουλος)