Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης κ. Χρήστος Αναστασάκος απηύθυνε πρόσκληση για σύγκληση του ΔΣ τη Δευτέρα 3/2 και ώρα 18.00′, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Γύθειο, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

> Εξέταση αιτημάτων σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς το έτος 2014 στη ΔΚ Γυθείου. Εισηγητής ο κ. Αλέξανδρος Καπασούρης.

> Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις – διαμορφώσεις – φωταγωγήσεις ΤΚ Κότρωνα – Νύμφι – Κοκκάλα”. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αντιμετώπιση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Δεκεμβρίου 2013”. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΚ Γυθείου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)”. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Ανάκληση της αριθ. 341/2013 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου “Αρδέλη” στην περιοχή Σελινίτσα Γυθείου. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Έγκριση της αριθ. 4/2004 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια: Οδηγός Πόλης”, προϋπολογισμού δαπάνης 61.500 ευρώ. (Χρήστος Αναστασάκος)

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

> Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 και κατανομή αυτού. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού για απόκτηση πιστοποιητικών ελέγχου και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας οχημάτων-μηχανημάτων του δήμου και βεβαιώσεων ελεγκτών δόμησης. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εργατοτεχνικό προσωπικό του άρθρου 210 του ν. 3584/2007. ( Γεωργία Λυροφώνη)

> Διόρθωση Κ.Α. της αριθ. 2/2014 ΑΔΣ. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Τροποποίηση της αριθ. 7/2014 ΑΔΣ σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2014 Δ. Ανατολικής Μάνης και ΝΠ αυτού και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ). (Γεωργία Λυροφώνη)

> Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του δήμου. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

> Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών για το έτος 2014. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

> Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δ. Ανατολικής Μάνης για το έτος 2014 (ΕΚΠΟΤΑ). (Γεωργία Λυροφώνη)

> Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών έτους 2014 (ΠΔ 28/80). (Γεωργία Λυροφώνη).

> Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού 7.219,38 ευρώ (άρθρο 15 ΠΔ 171/87). (Γεωργία Λυροφώνη)

> Ορισμός δύο δημ. συμβούλων ως μελών στην επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων-ακινήτων του δήμου για το έτος 2014 μετά των αναπληρωτών τους. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Σχετικά με εμποροπανήγυρη ΤΚ Αρεόπολης. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

> Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών – εργασιών του Δ. Ανατ. Μάνης έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμηθειών του Δ. Ανατ. Μάνης έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)