Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με 15 θέματα

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.30′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση της αριθ. 163/2016 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων». Εισηγητής ο κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας.

2ο Έγκριση της αριθ. 118/2016 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση – επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας δικτύων της υπηρεσίας (μέρος β’ – τομέας αποχέτευσης)». (δήμαρχος)

3ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού σχολείου Βεροίων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη αίθουσας δημοτικού σχολείου Πλατάνας. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις ΤΚ Βρεσθένων, Κονιδίτσας, Βαμβακούς Βαρβίτσας και Καλυβίων Θεολόγου», αναδόχου Δυναμική ΕΕ, Ιωάννης Γομάτος και ΣΙΑ ΕΕ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού δήμου Σπάρτης». (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση μονοπατιού». (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση κοινοτικού καταστήματος Βασσαρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών), αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για απόδοση τελών λαϊκής αγοράς. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί καθορισμού μισθώματος διάθεσης χώρων χριστουγεννιάτικου χωριού. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Αποδοχή χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2003ΣΕ05500005), κατανομή και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους για τον «Καθαρισμό – προσωρινή αποκατάσταση οδικού δικτύου και ρεμάτων λόγω θεομηνίας». (Δημ. Αποστολάκος)