Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με πρώτο θέμα τη “Σπαρτάπολη”

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων για δημοπράτηση της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία πάρκου Σπαρτάπολις». Εισηγητής ο κ. Βασίλης Σκρουμπέλος.

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για «Αμοιβή ασκούμενων σπουδαστών επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ και μαθητευόμενων ΕΠΑΛ Σπάρτης». (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για «Ενοικίαση έκτασης για ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων». (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.(Χρίστος Πλειώτας)

5ο Εκλογή και διορισμός υδρονομέων άρδευσης. (Χρ. Πλειώτας)

6ο Περί εξουσιοδότησης – εκπροσώπησης, για την ταμειακή διαχείριση των λογαριασμών του δήμου Σπάρτης με: (α) Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, (β) Τράπεζα Πειραιώς και (γ) Τράπεζα Ελλάδος. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2016», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

9ο Οριστική παραλαβή της εργασίας με τίτλο «Φιλοξενία ιστοσελίδων». (Χρ. Πλειώτας)