Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με 20 θέματα

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης έχει προγραμματιστεί αύριο Τετάρτη και ώρα 13.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1ο Χορήγηση αδειών συμμετοχής και θέσεων στους ενδιαφερόμενους για την εμποροπανήγυρη Μυστρά έτους 2017 . (Δημήτρης Αποστολάκος)

2ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Κατασκευή δέσεων”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Αναβάθμιση τηλεματικής σύνδεσης οχημάτων του δήμου”. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

4ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί έγκρισης ή μη συστάσης εταιρείας από τον μισθωτή του ακινήτου “11” δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

7ο Τοποθέτηση παραγωγού πωλητή στη λαϊκή αγορά Σπάρτης. (Στ. Αργυρόπουλος)

8ο Χορήγηση θέσεων – τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά Σπάρτης. (Στ. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ δημοτικών ενοτήτων πλην Σπάρτης 2017”. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της ομάδας “Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς”, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού/ζωοτροφών/εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς”. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Επέκταση – βελτίωση αρδευτικών δικτύων ΔΚ Σπαρτιατών», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Περί προμήθειας καυσίμων του δήμου Σπάρτης. (Βασ. Σκρουμπέλος)

14ο Περί έγκρισης έναρξης διαδικασίας αναζήτησης μέσω διαγωνισμού κατάλληλου ακινήτου (κτιρίου ή οικοπέδου για ανέγερση σχολικού κτιρίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για τη στέγαση νηπιαγωγείου και κατάρτιση διακήρυξης. (δήμαρχος)

15ο Συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου σε γενικές συνελεύσεις διεθνών οργανώσεων και δικτύων όπου συμμετέχει ο δήμος – ορισμός εκπροσώπων – έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης. (δήμαρχος)

16ο Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας” και έγκριση υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα.(δήμαρχος)

17ο Φιλοξενία αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Sopron. (δήμαρχος)

18ο Περί συμμετοχής του δήμου στις αντικατοχικές εκδηλώσεις “Μέρες μνήμης Μόρφου”, που διοργανώνει ο δήμος Μόρφου Κύπρου. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Εγκαίνια εμποροπανήγυρης Μυστρά. (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών από εταιρείες διαδικτυακής βάσης πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ (λογισμικό) με θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ. (Δημ. Αποστολάκος)