Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης για την Τετάρτη 19/2 και ώρα 18.00′ στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Γύθειο απηύθυνε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Χρήστος Αναστασάκος. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση αιτήματος του μισθωτή του δημοτικού τουριστικού περιπτέρου Γυθείου κ. Χρήστου Πλαγιαννάκου σχετικά με αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής. Εισηγήτρια η κ. Γεωργία Λυροφώνη.

2. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία τέως δήμων Οιτύλου και Αν. Μάνης 2013”. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

3. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – Έγκριση της αριθ. 1/2014 μελέτης. (Αικατερίνη Κολοκοτρώνη)

4. Έγκριση αναγκαιότητας χορήγησης πιστοποιητικών ενεργειακού επιθεωρητή. (Γεωργία Λυροφώνη)

5. Συζήτηση κοινής αίτησης του Συλλόγου Φιλίππων Μάνης και Πολιτιστικού – Ιππικού Συλλόγου Μάνης για συνδιοργάνωση από το δήμο Αν. Μάνης ιππικών εκδηλώσεων στις 15, 16 και 17 Μαρτίου. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

6. Διόρθωση των αριθ. 26, 27 και 24/2014 ΑΔΣ (Γεωργία Λυροφώνη)

7. Σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παραλαβής καυσίμων μετά την τροποποίηση της αριθ. 7/2014 ΑΔΣ με την αριθ. 29/2014 ΑΔΣ (Γεωργία Λυροφώνη)

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Γεωργία Λυροφώνη)

9. Σχετικά με παραχώρηση ή μη της χρήσης του δημοτικού καταστήματος ΤΚ Κρήνης στον Πολιτιστικό, Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο των Απανταχού Καταγομένων από την Κοινότητα Κρήνης Γυθείου. (Γεωργία Λυροφώνη).

10. Έγκριση ή μη τοποθέτησης φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του δημοτικού καταστήματος ΤΚ Κρήνης. (Γεωργία Λυροφώνη)

11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος δήμου Αν. Μάνης οικ.έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

12. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο “Οδοποιία ΔΕ Γυθείου 2014” – Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Γεωργία Λυροφώνη)

13. Σχετικά με δικαίωμα χρήσης του Πύργου Καπετανάκου από το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. (Αλέξανδρος Καπασούρης)