Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, που θα γίνει την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 18.00΄ στο Γύθειο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Χρήστος Αναστασάκος. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

– Διάθεση παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης Αρεόπολης. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Εξαρχάκος.

– Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Αγωγός ύδρευσης από τη θέση Γεωργακαράκου – Ν. Οίτυλο – Οίτυλο”. (Αντώνιος Κουμεντάκος)

– Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης “Μονάδα κλειστής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στον δήμο Αν. Μάνης με ΔσΠ” και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών για τη συγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου με τίτλο “Οδοποιία τέως δήμου Γυθείου 2013”. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου με τίτλο “Διαπλάτυνση – διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από ΤΚ Πυρρίχου έως ΤΚ Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του δήμου Αν. Μάνης”. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

– Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου με τίτλο “Οδοποιία τέως δήμου Σμύνους 2013”. (Θεόδωρος Αραπάκος)

– Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου με τίτλο “Οδοποιία ΤΚ Κονακίων, Πλατάνου, Αιγιών και ΔΚ Γυθείου”. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Λήψη αποφάσεως περί α) χορηγήσεως ή μη παρατάσεως της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας “Προμήθεια τάπητα για τα γήπεδα του δήμου” και β) την έγκριση ή μη της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Έγκριση της αριθ. 12/2014 Τ.Μ. με τίτλο “Χαλικοστρώσεις ΤΚ ΔΕ Οιτύλου” – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

– Έγκριση της αριθ. 13/2014 Τ.Μ. με τίτλο “Χαλικοστρώσεις ΤΚ ΔΕ Αν. Μάνης” – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2013. (ΓεωργίαΛυροφώνη)

– Σχετικά με εισαγωγή ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια του δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014 – Εκπρόθεσμα. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Χορήγηση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για ψήσιμο καλαμποκιού. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

– Σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση “Σπήλιους” ΤΚ Αρεόπολης. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

– Σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση “Λύκους” ΤΚ Πετρίνας. (Αλέξανδρος Καπασούρης)

– Σχετικά με εκπροσώπηση του δήμου Αν. Μάνης από τον πρόεδρο της ΤΚ Έξω Νυμφίου σε αγωγή του Εμμανουήλ Μανωλάκου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γυθείου. (Γεωργία Λυροφώνη)

– Έγκριση της αριθ. 47/2013 απόφασης διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης σχετικά με έγκριση απολογισμού χρήσης 2011 και της αριθ. 75/13 σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2011. (Αλέξανδρος Καπασούρης)

– Έγκριση της αριθ. 62/2013 απόφασης διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος σχετικά με επανυποβολή-έγκριση απολογισμού χρήσης 2012 και της αριθ. 76/2013 σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2012. (Αλέξανδρος Καπασούρης)

– Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. (Γεωργία Λυροφώνη)