Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με πλούσια θεματολογία

Dimotiko Symvoulio Spartis

Dimotiko Symvoulio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο δημαρχιακό μέγαρο της Σπάρτης την προσεχή Τετάρτη19/3 και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

> Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Χρυσάφων και Κεφαλά της ΔΕ Θεραπνών”, αναδόχου Παπαδημητρόπουλου Δημητρίου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος.

> Περί έγκρισης έκθεσης αξιολόγησης προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού για την περιοχή κολυμβητηρίου του δήμου Σπάρτης”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Επισκευή δημοτικού σχολείου Σουστιάνων”. (Δ Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών: (α) Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λπ. ΔΕ Σπαρτιατών και (β) Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρησης αναψυχής (καφενείο) με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου με την ανάπτυξη έξι ηλεκτρονικών υπολογιστών”, του κ. Κερασιώτη Δημητρίου του Αποστόλου στη ΔΚ Σπαρτιατών. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης της αριθ. 4/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014”. (Κων/να Λυμπιωτάκου)

> Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστών (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί συνδιοργάνωσης με το Νομικό Πρόσωπο “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης” της εκδήλωσης προς τιμήν του εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη – έγκριση δαπανών – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί μίσθωσης ακινήτου ως χώρου αποθήκης. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το δ΄ τρίμηνο έτους 2013. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο “Εκτυπώσεις – εκδόσεις – βιβλιοδετήσεις”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 16/2014 μελέτης με τίτλο “Αποκατάσταση – διαμόρφωση – συντήρηση ΧΑΔΑ Σπάρτης” – έγκριση δαπάνης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 15/2014 μελέτης με τίτλο “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πελλάνας” – έγκριση δαπάνης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Δ. Καραχάλιος και Παρ. Καλομοίρης)

> Περί έγκρισης δαπανών για τα εγκαίνια του Μανουσάκειου Μουσείου δήμου Σπάρτης – ψήφιση πιστώσεων – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Βελτίωση – διαμόρφωση κτιρίου δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ξηροκαμπίου ΔΕ Φάριδος”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Ευστ. Κοκκορός)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Ανάπλαση χώρων ΤΚ Αλευρούς”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Παρ. Καλομοίρης)

> Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Κατασκευή τσιμενταυλάκων στην ΤΚ Αγίας Ειρήνης” αναδόχου Μαυρακάκου Χρήστου. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί έγκρισης της αριθ. 14/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ με θέμα ‘”Εγκριση απολογισμού ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2013″. (Μ. Τζωρτζάκης)

> Περί έγκρισης – ψήφισης πιστώσεως για την “Προμήθεια ντοκιμαντέρ – dvd για τον αγροτουρισμό” – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (Δημ. Αρβανίτης)

> Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως για τη “Διαφημιστική καταχώρηση του δήμου Σπάρτης στο περιοδικό Travel Book”. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως για “Καταχώρηση του δήμου Σπάρτης στον Οδηγό Εναλλακτικού Τουρισμού 2014”. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί εγκρίσεως – ψήφισης πιστώσεως για “Καταχώρηση του δήμου Σπάρτης στον Τουριστικό Οδηγό της Ελλάδας 2014”. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί διαγραφής οφειλών. (Ευστ Κοκκορός)

> Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κέντρο πνευματικής και κοινωνικής πρόνοιας ΤΚ Σελλασίας. (Ευστ. Κοκκορός και Ευγ. Σοφού-Παπαστάθη)

> Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη χρήσης ακινήτου στην ΤΚ Καρυών. (Ευστ. Κοκκορός και Ευγ. Σοφού-Παπαστάθη)

> Περί αιτήματος κ. Παναγιώτη Σουμάκη για εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους στην ΤΚ Αναβρυτής. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή πλακόστρωσης στον οικισμό Βέροια και Σταμπωτού στην ΤΚ Βουτιάνων” αναδόχου Π. και Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Ευστ. Κοκκορός και Ευγ. Σοφού-Παπαστάθη)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Κατασκευή αποθήκης στον οικισμό Καλάμι της ΔΚ Σπαρτιατών”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Λευκοχώματος και Ανωγείων ΔΕ Φάριδος”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την απόδοση ποσού 11.144,86 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί αποδοχής ποσού 20.000 για “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού” – τροποποίηση προϋπολογισμού (σχετική η 752/13 ΑΔΣ). (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για τη συμμετοχή του δήμου στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ με δήμους του νομού Λακωνίας. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση – ανάδειξη παραδοσιακών μονοπατιών Σπάρτης Ν. Λακωνίας” – τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί έγκρισης της αριθ. 7/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα “Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013”. (Λ. Καράντζαλης)

> Περί έγκρισης της αριθ. 28/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014”. (Λ. Καράντζαλης)

> Περί αίτησης Συλλόγου Κυριών Αμυκλών. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί ορισμού μελών α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί εγκρίσεως δαπανών για συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στην 7η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων – ψήφιση πίστωσης. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστή. (Ευστ. Κοκκορός)