Με 18 θέματα η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης τη Δευτέρα

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/3 και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί αιτήματος εργαζομένων συμβασιούχων ΙΔΟΧ δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο Βασίλης Σκρουμπέλος.

2ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018. (Χρίστος Πλειώτας)

3ο Χορήγηση άδειας στο δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Κανακάκο (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010). (Σπύρος Μοιράγιας)

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου” (πρ. Ξανθάκου) (1ος Ε.Π.)”, αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

5ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου – Ψήφιση πίστωσης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

6ο Παραλαβή υπηρεσιών από την εταιρεία “Project Training & Consulting – διοργάνωση σεμιναρίων – σύμβουλοι επιχειρήσεων”. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ. (δήμαρχος)

8ο Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ στο δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών (αίτηση Αποστολοπούλου Καλλιόπης). (Χρ. Πλειώτας)

9ο Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ στο δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών (αίτηση Παληά Αικατερίνης – Περιστέρας). (Χρ. Πλειώτας)

10ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, ΥΔΟΜ και Περ/ντος του δήμου Σπάρτης. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Περί κατανομής ποσού 88.766,65 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου (α’ κατανομή 2018). (Σταύρος Αργυρόπουλος)

12ο Περί έγκρισης της αριθ.6/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα “1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος οικονομικού έτους 2018 (επικαιροποίηση)”. (Γεωργία Γαλανοπούλου)

13ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου βελτίωση – διαμόρφωση κοινοτικών καταστημάτων ΤΚ Γκοριτσάς και Σκούρας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Αποδοχή αιτήματος του Κυριάκου Μαδημένου για την εκτέλεση του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστου χώρου πλησίον εκκλησίας Αγ. Νικολάου ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών” με έξοδα του ιδίου. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση μελέτης εκτέλεσης έργου με τίτλο “Άρση επικινδυνότητας – προστασία ετοιμόρροπων κτιρίων δήμου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκης. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Περί εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή στην aftodioikisi.gr, ιστοσελίδα για τους ΟΤΑ και τον δημόσιο τομέα. (Δημ. Αποστολάκος)