Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης τη Δευτέρα

dimarxeio Spartis

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα τη Δευτέρα 9/12 και ώρα 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, απηύθυνε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπύρος Μοιράγιας:

1ο Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ). Εισηγήτρια η Γεωργία Δεδεδήμου

2ο Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης. (Δημήτριος Καπονικολός)

3ο Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννας Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, για έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της αιτούσας. (Δημ. Καπονικολός)

4ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VIII: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μιχαήλ Βακαλόπουλος)

5ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Δημ. Καπονικολός)

6ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, Πρόσκληση Χ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

7ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης». (Δημ. Καπονικολός)

8ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

9ο Τροποποίηση της αρ. 701/2018 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση».. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

10ο Τροποποίηση της αρ. 119/2019 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (Μιχ. Βακαλόπουλος)

11ο Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας για την διενέργεια οικονομικών συναλλαγών πράξεων ΠΔΕ. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

12ο Επικαιροποίηση του ορισμού υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2019. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

13ο Περί Αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2020. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

14ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2020. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

15ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2020. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

16ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2020. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

17ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικονομικού έτους 2020. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

18ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2020. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

19ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Γεωρ. Δεδεδήμου)

20ο Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 “Ελληνικά ολοκαυτώματα”» – Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. (Μιχ.Βακαλόπουλος)

21ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του δήμου Σπάρτης». (Δημ. Καπονικολός)

22ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και λοιπών οικοδομικών έργων σε παιδικές χαρές του δήμου Σπάρτης». (Δημ. Καπονικολός)

23ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «Οδοποία και τεχνικά έργα ΔΚ Σπαρτιατών». (Δημ. Καπονικολός)

24ο Ορισμός μελών Επιτροπής προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και των δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

25ο Ορισμός μελών Επιτροπής Πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

26ο Ορισμός μελών Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

27ο Ορισμός μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

28ο Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

29ο Ορισμός μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων) – (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

30ο Ορισμός μελών Επιτροπής επεξεργασίας προβολής και ανάπτυξης θεμάτων νεολαίας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

31ο Ορισμός μελών Επιτροπής κληροδοτημάτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

32ο Ορισμός μελών Επιτροπής εθελοντισμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

33ο Ορισμός μελών Επιτροπής αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

34ο Ορισμός μελών Επιτροπής αδελφοποιήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

35ο Ορισμός μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

36ο Ορισμός μελών Επιτροπής πρωτοβάθμιας φροντίδας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

37ο Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους – Επιτροπή προσβασιμότητας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

38ο Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

39ο Ορισμός μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

40ο Ορισμός μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

41ο Ορισμός μελών Επιτροπής αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

42 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

43ο Ορισμός μελών Επιτροπής ανάδειξης αρχαιολογικών θησαυρών – Μουσείων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)

44ο Ορισμός μελών Επιτροπής θεματικών πάρκων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). (Σπυρ. Μοιράγιας)