Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

dimotiko symvoulio Spartis

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπαρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26/1 και ώρα 18.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Περί προσαρμογής των παιδικών χαρών του δήμου Σπάρτης στις διατάξεις της 28492/2009 υπουργικής απόφασης. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Τροποποίηση της ΑΔΣ 208/16-4-2014 «Περί ορισμού ποσοστού προκαταβολής και δόσεων χορήγησης αδειών κοινοχρήστων χώρων». (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «Κ. Μαυρόγιαννη & ΣΙΑ ΟΕ» περί καθορισμού ειδικής χρήσης γης σε τμήμα ακινήτου επί της οδού Λυκούργου 97 στη Σπάρτη. (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Σπάρτης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίαυλος» Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας. (Αλέξανδρος Βουνάσης)

6ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων», αναδόχου «Ματθαίος Τεχική Ανώνυμη ΑΤΕ». (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση συμπλήρωσης της μελέτης του έργου «ΕΕΛ Μολάων (Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων)». (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Μολάων». (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή). (Στ. Αργυρόπουλος).