Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Γύθειο

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης κ. Χρήστος Αναστασάκος απηύθυνε πρόσκληση για σύγκληση του ΔΣ αύριο Τετάρτη και ώρα 18.30΄, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2014. Εισηγητής ο κ. Αλέξανδρος Καπασούρης.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

3. Έγκριση υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 59/24.12.2013 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. (Χ. Αναστασάκος)

4. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπή του Λιμεναρχείου. (Νικόλαος Λιγνός)

5. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας ασφαλτομίγματος ποσού 10.000 ευρώ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής [ΕΚΠΟΤΑ]. (Γεωργία Λυροφώνη)

6. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του δήμου έτους 2014 ποσού 176.500 ευρώ, έγκριση της αριθ. 1/2014 μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (Νικόλαος Λιγνός)

7. Σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2014 του δήμου και Ν.Π. αυτού και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής [ΕΚΠΟΤΑ]. (Γεωργία Λυροφώνη)

8. Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. οικ. έτους 2014. (Αικατερίνη Κολοκοτρώνη)

9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 11.462,78 ευρώ για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Ελένη Δρακουλάκου)

10. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου “Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου”. (Αντώνιος Κουμεντάκος)

11. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου “Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή ΤΔ Αλίκων μέχρι και τη δεξαμενή ΤΔ Γερολιμένα”. (Αντώνιος Κουμεντάκος)

12. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου “Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δ. Οιτύλου και ΤΚ Κοκκάλας”. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

13. Έγκριση της αριθ. 65/2013 Τ.Μ. του έργου “Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2014”, προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

14. Έγκριση της αριθ. 2/2014 Τ.Μ. του έργου “Οδοποιία ΔΕ Αν. Μάνης 2014”, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

15. Έγκριση της αριθ. 3/2014 Τ.Μ. του έργου “Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014”, προϋπολογισμού δαπάνης 170.000 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Θεόδωρος Αραπάκος)

16. Σχετικά με την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Αρεόπολης. (Γεώργιος Εξαρχάκος)