Συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου με σημαντικά λακωνικά θέματα

Η 22η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00′ στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επερώτηση της περιφερειακής σύμβουλου Νικολάκου σχετικά με το έργο “Ανάπτυξη Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθούπολης”.

2. Επερώτηση της περιφερειακής σύμβουλου Νικολάκου σχετικά με το έργο “Ανέγερση κτιρίου συσσιτίων του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου”.

3. Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου Γόντικα με θέμα “Έργο παράκαμψης Βουτιάνων, Σελλασία – Γέφυρα Κελεφίνας”.

4. Επερώτηση της περιφερειακής σύμβουλου Μπούζα με θέμα “Ενημέρωση σχετικά με το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της ΑΙΠΕΙΑΣ”.

5. Επερώτηση της περιφερειακής σύμβουλου Μπούζα με θέμα “Ενημέρωση για όσα πρωτοφανή συμβαίνουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας”.

6. Επερώτηση της περιφερειακής σύμβουλου Μπούζα, σχετικά με τα ζητήματα Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Μεσσηνία.

7. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Καπέλιος

8. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα έτους 2020. (Βασ. Καπέλιος)

9. Έγκριση των λογαριασμών της πρώτης φάσης της διαδικασίας λύσης – εκκαθάρισης του ΚΕΚ νομού Κορινθίας ΑΕ. (Αναστάσιος Γκιολής)

10. Ορισμός εκπροσώπων σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης που συμμετέχει το Κέντρο Τεχνολογίας & Καινοτομίας Πελοποννήσου (ΚΕΤΕΚ – Π). (Νίκωνας Τζινιέρης)

11. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826, “Αποκατάσταση ζημιών των υποδομών και ρευμάτων από την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου Π 2016 στην ΠΕ Μεσσηνία”» με κωδικό 2017ΕΠ82600002, ένταξη νέων υποέργων. (Ευστάθιος Αναστασόπουλος)

12. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Μεσσηνίας, οικονομικού έτους 2019. (Ευσ. Αναστασόπουλος)

13. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης”, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Θεόδωρος Βερούτης)

14. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο “Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη – Παλαιόκαστρο”, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Θεόδ. Βερούτης)

15. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο “Συντήρηση Δημοτικών Οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαλακρού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας”, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Θεόδ. Βερούτης)

16. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο “Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, 1ου ΕΠΑΛ) στη ΔΚ Νεάπολης, ΔΕ Βοιών του δήμου Μονεμβασίας”, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Θεόδ. Βερούτης)

17. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους για την πράξη με τίτλο “Επισκευές στο ιερό μετόχη της ιεράς μονής Ιβηρων στο Τσεραμιό αγίου Ιωάννη Σπάρτης Λακωνίας”, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 8) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Θεόδ. Βερούτης)

18. Ορισμός εκπροσώπου στο διοικητικό συμβούλιο του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία “Πελοπόννησος Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης”. (Χρήστος Λαμπρόπουλος)

19. Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για το έργο “Μελέτες αποκατάστασης για το μνημειακό σύνολο της μονής Καλαμίου δήμου Μεγαλόπολης ΠΕ Αρκαδίας”. (Χρήστος Λαμπρόπουλος)

20. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020. (Χαρίλαος Βυτινιώτης)