Συνεδριάζει απόψε το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

Συνέρχεται απόψε στις 20.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα:

1ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού καταστήματος Σελλασίας. Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Τοποθέτηση παραγωγού πωλητή στη λαϊκή αγορά Σπάρτης. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

3ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. (Στ. Αργυρόπουλος)

4ο Περί ανακλήσεως της αριθ. 192/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Περί διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του δήμου”. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Εκλογή και διορισμός υδρονομέων άρδευσης. (Χρίστος Πλειώτας)

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο δήμο Σπάρτης (2η εργολαβία)”. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση αρδευτικού νερού στην ΤΚ Μυστρά. (Στ. Αργυρόπουλος)

9ο Ίδρυση τμήματος ένταξης 12ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης. (Χρ. Πλειώτας)

10ο Περί ανασυγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του δήμου. (Χρήστος Αλεξάκος)

11ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν σε δράσεις πυροπροστασίας έτους 2017. (Στ. Αργυρόπουλος)

12ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Στ. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας 2017”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Βασίλης Σκρουμπέλος)

14ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση – ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Σκούρας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών δήμου Σπάρτης 2017”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων του δήμου. (Βασ. Σκρουμπέλος)

17ο Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς”. (Παν. Αργυρόπουλος, Χρ. Πλειώτας)