Συνεδριάζει στις 22/7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης κ. Χρήστος Αναστασάκος απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 20.00΄, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

> Τροποποίηση της αριθ. 176/2014 ΑΔΣ σχετικά με ανάθεση συντήρησης-επισκευής μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργων. Εισηγήτρια η κ. Γεωργία Λυροφώνη.

> Ανάκληση της αριθ. 98/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας» του Δήμου Αν. Μάνης – έγκριση της αριθ. 38/2014 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Γ. Λυροφώνη)

> Διόρθωση Κ.Α. στην αριθ. 154/2014 ΑΔΣ, που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Γ. Λυροφώνη)

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για εξόφληση της αριθ. 24/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Γυθείου. (Γ. Λυροφώνη)

> Εισαγωγή ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια του δήμου Αν. Μάνης για το 2014 – Εκπρόθεσμα. (Γ. Λυροφώνη)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου». (Αντώνιος Κουμεντάκος)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου». (Αντ. Κουμεντάκος)

> Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Οδοποιία τέως δήμου Σμύνους 2013». (Θεόδωρος Αραπάκος)

> Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή ΤΔ Αλίκων μέχρι και τη δεξαμενή ΤΔ Γερολιμένα». (Αντ. Κουμεντάκος)

> Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΚ Γυθείου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)». (Γ. Λυροφώνη)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Κονακίων – Πλατάνου – Αιγιών και Γυθείου». (Αικατερίνη Κολοκοτρώνη)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία τέως δήμου Γυθείου». (Αικ. Κολοκοτρώνη)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή ΤΔ Αλίκων μέχρι και τη δεξαμενή ΤΔ Γερολιμένα». (Αντ. Κουμεντάκος)

> Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας με τίτλο «Ανταλλακτικά εξοπλισμού πυρόσβεσης». (Νικόλαος Λιγνός)