Συνεδριάζει μεθαύριο το ΔΣ Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Με τα ακόλουθα είκοσι έξι θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη 29/1 στις 19.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο: Περί απευθείας μίσθωσης αεροδρομίου Σπάρτης. (Εισηγητής ο κ. δήμαρχος)

2ο: Περί εγκρίσεως της αριθ.40/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δ. Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2014 και πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας». (Κωνσταντίνα Λυμπιωτάκου)

3ο: Περί εγκρίσεως της αριθ.72/2013 απόφασης του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2014 και πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ Αθλητικού Οργανισμού» (Λεωνίδας Καράντζαλης)

4ο: Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Ευστράτιος Κοκκορός)

5ο: Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς. (Ευστράτιος Κοκκορός)

6ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση “Γεφυράκι” στην ΤΚ Σκούρας», αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου. (Δημήτριος Καραχάλιος)

7ο: Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση “Γεφυράκι” στην ΤΚ Σκούρας», αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου. (Δημήτριος Καραχάλιος)

8ο: Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση – αναστήλωση – συντήρηση – στερέωση – αξιοποίηση οικίας Σαλβαρά». (Δημήτριος Καραχάλιος και Χρήστος Μπουγάδης)

9ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δ. Σπάρτης», αναδόχου «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ» Χ.Λεοντάκη – Χ.Κυριαζίδη & ΣΙΑ ΕΕ. (Δημήτριος Καραχάλιος)

10ο: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς», αναδόχου Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ. (Δημήτριος Καραχάλιος και Παναγιώτης Χριστοφιλάκος)

11ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ομβρίων υδάτων ΔΔ Μυστρά», αναδόχου Σωτήρη Ματθαίου. (Δημήτριος Καραχάλιος και Χρήστος Μπουγάδης)

12ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών». (Δημήτριος Καραχάλιος)

13ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ ΔΕ Σπαρτιατών». (Δημήτριος Καραχάλιος)

14ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού υλικών για καταστροφή. (Δημήτριος Καραχάλιος)

15ο: Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2014. (Ιωάννης Καρμοίρης)

16ο: Περί διαγραφής οφειλών. (Ευστράτιος Κοκκορός)

17ο: Περί υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή σύγκλιση». (Σταύρος Αργειτάκος)

18ο: Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων – Αγριάνων». (Δημήτριος Καραχάλιος)

19ο: Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων». (Δημήτριος Καραχάλιος)

20ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 (σχετική η αριθμ. 2520/93/20-1-2014 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου). (Ευστράτιος Κοκκορός)

21ο: Περί ορισμού μελών επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου “Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ”, λόγω θεομηνίας. (Δημήτριος Καραχάλιος)

22ο: Περί υπογραφής της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013». (Σταύρος Αργειτάκος)

23ο: Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση». (Κωνσταντίνα Λυμπιωτάκου)

24ο: Περί σύστασης επιτροπής αδελφοποιήσεων – τροποποίηση/συμπλήρωση άρθρου 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. (Χρήστος Πλειώτας)

25ο: Περί ορισμού μελών επιτροπής αδελφοποιήσεων. (Σταύρος Αργειτάκος)

26ο: Περί έγκρισης της αριθ.70/2013 απόφασης του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού Δ. Σπάρτης με θέμα «Απολογισμός οικονομικού έτους 2010». (Λεωνίδας Καράντζαλης και Χρήστος Πλειώτας)