Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και ώρα 17.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018. Εισηγητές οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης και Σταύρος Χριστάκος.

2. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2018 και επιβολής τελών αποχέτευσης για τη ΔΚ Μολάων και τον οικισμό Πλύτρας της ΤΚ Παπαδιανίκων. (Κων/νος Μαυρομιχάλης & Στ. Χριστάκος)

3. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

4. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 900.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή 2ου ολοήμερου νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων”, αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017, έγκριση εκτέλεσης του έργου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

5. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Ιωάννης Κολλιάκος)

6. Επιστροφή ποσού 104,94 ευρώ στον Παναγιώτη Περλετζή του Σπυρίδωνος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

7. Περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του δήμου. (Στ. Χριστάκος)

8. Περί εγκρίσεως του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΜΝΕ του έργου με τίτλο “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών”. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

9. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

10. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο “Επισκευή –συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

11. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού”. (Ιωάννης Σουρλάς)

12. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις δήμου”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

13. Περί υποδείξεως μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων” (εξ αναβολής). (Γεώργιος Βουνελάκης)

14. Περί εγκρίσεως της αριθ. 45/2017 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του δήμου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

15. Περί έγκρισης της αριθ. 33/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του δήμου, η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Αλεξάνδρα Χαραμή)

16. Περί εγκρίσεως των αριθ. 79/2017 – σε ορθή επανάληψη και αριθ. 86/2017 αποφάσεων του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)