Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την Παρασκευή 10η Οκτωβρίου και ώρα 18.30′ απηύθυνε ο πρόεδρος του ΔΣ Ανατολικής Μάνης κ. Γεώργιος Μητσάκος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου μετά του αναπληρωτή του στη γενική συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Τσιριγώτης.

2. Χορήγηση νέων παροχών ηλεκτροδότησης για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης – Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών. (Γεωργία Λυροφώνη)

3. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2014». (Γεώργιος Εξαρχάκος)

4. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Ανατολικής Μάνης 2014» (Γ. Εξαρχάκος)

5. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Οδοποιία τέως δήμου Σμύνους 2013». (Θεόδωρος Αραπάκος)

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαπλάτυνση-διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από ΤΚ Πυρρίχου έως ΤΚ Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του δήμου Ανατολικής Μάνης». (Γ. Εξαρχάκος)

7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου». (Αντώνιος Κουμεντάκος)

8. Καθορισμός του ύψους ημερήσιου τέλους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του δήμου, πωλητές [επαγγελματίες-παραγωγούς]. (Απόστολος Χριστοδουλάκος)

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υποβολή και ωρίμανση πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. (Γ. Λυροφώνη)

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για απόδοση κρατήσεων. (Γ. Λυροφώνη)

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, ανθέων – Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ. (Αλέξανδρος Καπασούρης)

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και απόδοση ποσού από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και στάδιο. (Δημήτριος Καρβούνης)

13. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.381,48 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2014. (Ελένη Δρακουλάκου)

14. Αποδοχή ποσού 22.100 ευρώ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αναμόρφωση προϋπολογισμού και κατανομή της πίστωσης. (Ελ. Δρακουλάκου)

15. Διόρθωση ΚΑ στην αριθ. 224/2014 ΑΔΣ σχετικά με «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». (Γ. Λυροφώνη)

16. Εξέταση αιτήματος ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ για δωρεά δύο επιβατικών αυτοκινήτων του δήμου προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». (πρόεδρος ΔΣ)

17. Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. (Νικόλαος Λεβεντζώνης)

18. Συζήτηση αιτήματος εκπροσώπου της ΤΚ Κελεφάς (Σταυρούλα Αθανασάκου)

19. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Λαμπρινάκου Χαραλαμπίας του Ιωάννη, με πωλούμενο είδος “μέλι”. (Γ. Εξαρχάκος)

20. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Μαυροειδόγγονα Κανέλλας του Στυλιανού, με πωλούμενο είδος “μέλι” . (Γ. Εξαρχάκος)

21. Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και καλαθιών» και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ. (Απ. Χριστοδουλάκος)

22. Έγκριση αναγκαιότητας των υπηρεσιών με τίτλο α) «Επισκευή – συντήρηση φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Οιτύλου και Ανατ. Μάνης», β) «Επισκευή – συντήρηση φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους». (Παναγιώτης Πατρικάκος)

23. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής (ΠΔ 28/80) για τις υπηρεσίες α) «Επισκευή μικροφωνικών εγκαταστάσεων δημοτικού συμβουλίου», β) «Εξαγωγή πλωτών εξεδρών», γ) «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών», δ) «Εργασίες κατασκευής προστατευτικών σε κάδους απορριμμάτων». (Παναγιώτης Κοκοράκης)