Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στους Μολάους την 4η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου παραλιακών οικισμών ΤΚ Νομίων (περιβαλλοντική μελέτη)». (Κων. Μαυρομιχάλης)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

4. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και τσιμεντοστρώσεις χώρων στην ΤΚ Καστανέας». (Χαρ. Κουτσονικολής)

5. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ζάρακα». (Παναγιώτης Τραϊφόρος)

6. Περί του καταρροϊκού πυρετού και της περικοπής της εξισωτικής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. (Ελένη Αναγνωστοπούλου)

7. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού (59/2011 ΑΔΣ). (Κων. Μαυρομιχάλης)

8. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (61/2011 ΑΔΣ). (Κων. Μαυρομιχάλης)

9. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του ΝΠ του Δήμου Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης (62/2011 ΑΔΣ). (Κων. Μαυρομιχάλης)

10. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του ΝΠ του Δήμου Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (63/2011 ΑΔΣ). (Κων. Μαυρομιχάλης)

11. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης (64/2011 ΑΔΣ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας (64/2011 ΑΔΣ). (Κων. Μαυρομιχάλης)

12. Περί αντικαταστάσεως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

13. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων. Μαυρομιχάλης)

14. Περί εγκρίσεως της αριθ. 46/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

15. Περί της αριθ. 31/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά αίτημα για παραχώρηση χώρου στην Εστία Μολάων για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ. (Ιωάννης Κολλιάκος)

16. Περί συμπληρώσεως της αριθ. 233/2014 απόφασης του ΔΣ, που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου μετά του αναπληρωτού του στη Διαχειριστική Επιτροπή ΚΠΕ Μολάων. (Ιωάν. Κολλιάκος)

17. Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας. (Ιωάν. Κολλιάκος)

18. Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην ΤΚ Συκέας (5-9 Νοεμβρίου 2014). (Κων. Μαυρομιχάλης)

19. Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου που αφορούν πρώην Νομικά Πρόσωπα (Πολεοδομία Μολάων, Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μολάων και Δημοτικό Στάδιο Μολάων)». (Κων. Μαυρομιχάλης)

20. Περί διαγραφής ποσού 20 ευρώ από τον βεβαιωτικό κατάλογο του δήμου. (Κων. Μαυρομιχάλης)

21. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός σχεδίου πόλης ΤΚ Πακίων, στη θέση «Ρόζος», στον κ. Θεοφάνη Λαμπούση. (Ιωάννης Σουρλάς)