Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Τριάντα έξι θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, που θα συνέλθει την προσεχή Δευτέρα, 16 Σεπτεμβίου, και ώρα 7 το απόγευμα. Θα συζητηθούν τα εξής:

1ο Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης”. Εισηγήτρια η Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου

2ο Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης”. (Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)

3ο Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης». (Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)

4ο Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης”. (Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)

5ο Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης”. (Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)

6ο Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ). (Μιχαήλ Βακαλόπουλος)

7ο Ενέργειες για αξιοποίηση, επαναλειτουργία αεροδρομίου Σπάρτης – Εξουσιοδότηση κ. δημάρχου. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

8ο Ορισμός μελών για συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

9ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

10ο Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Αθανάσιος Καρλαύτης)

11ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης” για την υλοποίηση του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

12ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: “Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης ο οποίος θα εκπονήσει την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και για την ωρίμανση των διαδικασιών σχεδιασμού του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης»”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

13ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης” για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α’ Παιδικό Σταθμό». (Μιχ. Βακαλόπουλος)

14ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑ Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου: “Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του Δήμου Σπάρτης”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

15ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) και Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

16ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης: “Bελτίωση και αναβάθμιση της οδού που συνδέει την Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου στην Χ.Θ.20+550,00 με την υπ’ αριθμ. 15 Επαρχιακή Οδό «Διακλάδωση Καμινίων Ποταμιάς προς Εθνικό Οδό 19 χλμ) Σπάρτη Ποταμιά» στην Χ.Θ 1+450,00»”(Μιχ. Βακαλόπουλος)

17ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σπάρτης με το Ελληνικό Δημόσιο -Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου “Προσθήκη γηπέδου τένις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Παρορίου”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

18ο Ορισμός δύο μελών δημοτικού συμβουλίου και αναπληρωτών τους, ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤ.) του Δήμου Σπάρτης. (Αθ. Καρλαύτης)

19ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του δήμου Σπάρτης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου: “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών, Τουριστικών Και Διοικητικών Δραστηριοτήτων”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

20ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: “Έργα και προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

21ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή – ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

22ο Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων. (Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)

23ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο “Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση”. (Γεωργία Δεδεδήμου)

24ο Διαγραφή οφειλών. (Γεωργία Δεδεδήμου)

25ο Γνωμοδότηση επί της αριθ.70/2019 κυκλοφοριακής μελέτης “Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 17η και 18η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση στάθμευσης οχημάτων ιστορικού χαρακτήρα (αντίκες)”. (Δημήτριος Καπονικολός)

26ο Έγκριση της αριθ.71/2019 κυκλοφοριακής μελέτης “Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 21η και 22η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση διεξαγωγής του αγώνα ‘«14ο Εντούρο Λεωνίδας»’’. (Δημ. Καπονικολός)

27ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του δήμου. (Δημ. Καπονικολός)

28ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων – μηχανημάτων του δήμου. (Δημ. Καπονικολός)

29ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην ΤΚ Μυστρά”, αναδόχου Κ/Ξ Π. Μανης – Ι. Λιβαανός. (Δημ. Καπονικολός)

30ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Σπάρτης”. (Δημ. Καπονικολός)

31ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 8/5/2018 στο δήμο Σπάρτης”, αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. (Δημ. Καπονικολός)

32ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του δήμο Σπάρτης”», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου. (Δημ. Καπονικολός)

33ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας δήμου Σπάρτης”. (Δημ. Καπονικολός)

34ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση – διαμόρφωση παιδικών χαρών στην ΤΚ Καρυών” αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια. (Δημ. Καπονικολός)

35ο Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Σπάρτης (ΑΜΟΣ). (Γεωργία Δεδεδήμου)

36ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 700 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο “Έξοδα αδελφοποιήσεων’ για τη συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις “Μέρες μνήμης Μόρφου” – Ορισμός μελών – Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. (Γεωργία Δεδεδήμου και Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)