Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπύρος Μοιράγιας απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 15 Σεμπτεμβρίου και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης». Εισηγητής ο κ. Σάββας Βελισσάρης.

2ο Ορισμός μελών ΔΣ ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης». (Αλέξανδρος Βουνάσης)

3ο Ορισμός μελών ΔΣ ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης». (Μανούσος Μανουσάκης)

4ο Ορισμός μελών ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ). (Βαγγέλης Βαλιώτης)

5ο Ορισμός μελών ΔΣ ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Χρίστος Πλειώτας)

6ο Ορισμός μελών ΔΣ ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Νικόλαος Δούνιας)

7ο Ορισμός μελών για συμμετοχή στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Β. Βαλιώτης)

8ο Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης. (Β. Βαλιώτης)

9ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. (Β. Βαλιώτης)

10ο Έγκριση μελέτης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2014», καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

11ο Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης. (Παναγιώτης Ρήγας)

12ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014 με την ανάδειξη με τη διαδικασία κλήρωσης δύο δημοτικών συμβούλων, μετά των αναπληρωτών τους, κατά δημοτική ενότητα, λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Ανάδειξη με τη διαδικασία κλήρωσης ενός δημοτικού συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014, λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής. (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Ανάδειξη ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2014, λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής. (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών. (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Ανάκληση της αριθ.389/22-8-2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας περί ένταξης έργου με τίτλο «Κατασκευή και βελτίωση δικτύων πυρόσβεσης» στο τεχνικό πρόγραμμα, καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης, έγκρισης εκτέλεσης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Π. Αργυρόπουλος)

17ο Ανάκληση της αριθ.282/4-6-2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «Μελέτη χαρακτηρισμού εκτάσεων για ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου Βελτίωση οδικού άξονα Βασσαράς – Βρέσθενα» καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και λήψη νέας σχετικής απόφασης. (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας», αναδόχου Κ/Ξ Στ. Θεοδωρόπουλου – Π. Παπαποστόλου. (Π. Αργυρόπουλος)

19ο Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στον οικισμό Πολύδενδρο», αναδόχου Παπαδημητρόπουλου Δημητρίου. (Π. Αργυρόπουλος)

20ο Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΑμεΑ κ. Παυλόπουλου Ηλία επί της οδού Αρχιδάμου, αρ.80, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτη στην τοπική κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου (αίτηση κ. Δημητρίου Σπαντίδου). (Ευάγγελος Νικολακάκης)

22ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παρδαλίου «Άγιος Δημήτριος» στην τοπική κοινότητα Πελλάνας. (Ευάγ. Νικολακάκης)