Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28η Ιανουαρίου και ώρα 17.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από οικισμό Παραδεισίου στη ΔΚ Νεάπολης». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Κουτσονικολής.

2. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

3. Περί ορισμού επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ. (Βουνελάκης Γεώργιος)

4. Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας για το έτος 2015». (Σουρλάς Ιωάννης)

5. Περί ορισμού τριών εκπροσώπων του δήμου με τους αναπληρωτές τους στη μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Δίαυλος» Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας». (δήμαρχος)

6. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου αληθείας περιεχομένου υπευθύνων και ενόρκων δηλώσεων για την υπηρεσία τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων». (Μαυρομιχάλης Κων.)

7. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστων – Κατοικημένες περιοχές – Τοποθέτηση ναυαγοσωστών». (Πετράκης Χρήστος, πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΜ)

8. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστων – Κατοικημένες περιοχές – Τοποθέτηση ναυαγοσωστών». (Πετράκης Χρ.)

9. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή. (Σουρλάς Ιωάν.)

10. Περί συγκροτήσεως επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015. (δήμαρχος)

11. Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας. (Κολλιάκος Ιωάννης)

12. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού ΤΚ Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας, στη θέση «Πιβολιά», στην κ. Κωνσταντινίδου Μαργαρίτα του Παναγιώτη. (Σουρλάς Ιωάν.)

13. Περί διαγραφής, λόγω επαναχρέωσης, ποσού 100 + ΦΠΑ 23% ευρώ από τον βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης β΄ εξαμήνου 2013. (Μαυρομιχάλης Κων.).