Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Με τα ακόλουθα είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Μαρτίου στους Μολάους το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας:

1. Περί εγκρίσεως τροποποίησης της μελέτης και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας”. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Κουτσονικολής.

2. Περί εγκρίσεως της αριθ. 47/2014 μελέτης του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών” και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Ηλίας Καλογερίνης)

3. Περί εγκρίσεως της αριθ. 52/2014 μελέτης του έργου με τίτλο “Οδοποιία ΔΕ Μολάων” και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

4. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας” και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

5. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση παραλιακού μετώπου ΤΚ Μονεμβασίας. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων προς Ρεβάνς στη ΔΚ Νεάπολης”. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

7. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

8. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Δεξαμενή άρδευσης στην ΤΚ Βελιών”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου προς εκκλησάκι Αγίου Ευστρατίου στην ΤΚ Φαρακλού της ΔΕ Βοιών”. (Ηλίας Καλογερίνης)

11. Περί απευθείας αγοράς ακινήτου που βρίσκεται εντός της πλατείας ΤΚ Λιρών, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της εκτιμητικής επιτροπής. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

12. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 9.297,66 ευρώ για υλοποίηση προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (α΄ τρίμηνο 2013), τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

13. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου, οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

14. Περί εγκρίσεως χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ, για το έργο με τίτλο “Αντικατάσταση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης”, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Μη επιβάρυνση των ιδιοκτητών με δαπάνη για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

15. Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου “Ανέγερση νέας πτέρυγας (μονοωρόφου και διωρόφου κτιρίου με υπόγειο) στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου”, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 08: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου, κωδικός προτεραιότητας 75 – Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

16. [Περί] Συμπληρωματικής – διευκρινιστικής απόφασης των αριθ. 262/2013 και 33/2014 ΑΔΣ, σχετικά με την επιβολή Τ.Α.Π. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

17. Περί κατακυρώσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια λαμπτήρων – ντουί – ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού”, σχετική αριθ. 73/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

18. Περί κατακυρώσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο “Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων δημοτικών ενοτήτων δήμου Μονεμβασίας”, σχετική αριθ. 74/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής. (Παναγιώτα Πριφτάκη)

19. Περί τροποποιήσεως της αριθ. 37/2014 ΑΔΣ που αφορά τη σύσταση εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ” με τους δήμους Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης του νομού Λακωνίας. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

20. Περί εγκρίσεως των αριθ. 16 και 17/2014 αποφάσεων του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του ν. 3463/2006. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

21. Περί εγκρίσεως των απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος” των ετών 2011, 2012 και 2013. (Ιωάννης Κολλιάκος, πρόεδρος Σχ. Επιτροπής Β/μιας Εκπ/σης)

22. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού ΤΚ Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας, στον κ. Μαραγκάκη Εμμανουήλ. (Ιωάννης Σουρλάς).

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα.