Συνεδριάζει το ΔΣ Μονεμβασίας

Dimos Monemvasias

Dimos Monemvasias

Έξι θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, που θα συνέλθει στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Θα συζητηθούν:

– Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας”. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Βουνελάκης.

– Έγκριση του ωραρίου λειτουργίας για το 2014 των φαρμακείων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου (Παν. Πριφτάκη)

– Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων έτους 2014 (Ιωάννης Σουρλάς)

– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού Μεγάλης Σπηλιάς στη ΔΕ Βοιών” (Χαράλ. Κουτσονικολής)

– Αποδοχή χρηματοδότησης 90.000 ευρώ και έγκριση συμφωνητικού για την υλοποίηση του έργου “Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων”, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ΕΠΔ έτους 2013 και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού (Κων. Μαυρομιχάλης)

– Περί έγκρισης της αριθ. 184/2013 μελέτης του έργου “Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων”, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (Κων. Μαυρομιχάλης).