«Συζήτηση – ενημέρωση – καταγραφή – αξιολόγηση αιτημάτων πολιτών πυρόπληκτων περιοχών που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και διερεύνηση συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή» είναι το θέμα ημερίδας που διοργανώνει ο δήμος Ανατολικής Μάνης την Πέμπτη 3/8 και ώρα 10.00′ πμ στην αίθουσα του τέως δημοτικού σχολείου Κότρωνα. Εισηγητές θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, οι οποίοι θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Σκοπός της συνάντησης είναι η επιμόρφωση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η καταγραφή αιτημάτων των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) στις πυρόπληκτες περιοχές.