Συνεργασία Δήμου Σπάρτης και ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανακαίνιση της Μαθητικής Εστίας

Την Παρασκευή 25/1 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, παρουσία του προέδρου του, κ. Ζέρβα, και σπαρτιατικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον δήμαρχο κ. Βαλιώτη. Αντικείμενο ήταν η αξιοποίηση του κτιρίου ιδιοκτησίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην πόλη της Σπάρτης.

Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και διαπιστώθηκε συναντίληψη στο θέμα των ενεργειών που απαιτούνται. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν από κοινού δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και την περαιτέρω αξιοποίηση του ακινήτου σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση:

1. Τη σύνταξη των απαραιτήτων τευχών και σχεδίων για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων την αναλαμβάνει ο δήμος,

2. Μετά τη σύνταξη των τευχών το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα υλοποιήσει τις προτάσεις του δήμου,

3. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετά από έγγραφο του δήμου θα προωθήσει τα θέματα που αφορούν στη χρήση του ακινήτου τόσο βραχυπρόθεσμα από τον δήμο όσο και μακροπρόθεσμα. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται ακόμη στην εκπόνηση των σχετικών μελετών για τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του ακινήτου και την κατασκευή των απαραιτήτων έργων.

Επιπλέον το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια του δήμου Σπάρτης στο θέμα αυτό, όπως και σε παρόμοια τεχνικά ζητήματα, ώστε να επιλύονται το συντομότερο δυνατό.