Συνεργασία Περιφέρειας και ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων

Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό, συμφώνησαν ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και η εκτελεστική επιτροπή του ΦΟΔΣΑ, κατά την τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου.