Συνεταιρισμός “Λακωνία”: Ενεργοποίηση των δικαιωμάτων 2017

Ο ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «Λακωνία» ενημερώνει τα μέλη του ότι από την Τρίτη 18/4 ξεκινά στην έδρα του η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων κατά τις ώρες 7.30′ έως 15.00′.

Απαραίτητα για την ενεργοποίηση είναι τα εξής:
1. εκτυπωμένος κωδικός εξουσιοδότησης ή κωδικός Taxisnet
2. αστυνομική ταυτότητα
3. βιβλιάριο τραπέζης
4. φωτοτυπία τελευταίου ηλεκτρονικού Ε9
5. θεωρημένα ενοικιαστήρια σε περίπτωση αλλαγών
6. σε περιπτώσεις κατοχής ψεκαστικών μηχανημάτων, αποδεικτικό ελέγχου (ΚΤΕΟ ψεκαστικών).
Ενδεχομένως να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά αναλόγως την περίπτωση.

Τέλος, πραγματοποιείται ταυτόχρονα και η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος και είναι απαραίτητη η προσκόμιση τιμολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων έτους 2016.