Συνεχίζεται έως 31/1 η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕ Λακωνίας υπενθυμίζει πως έχει ξεκινήσει από την εν λόγω υπηρεσία και από τα ΚΕΠ του νομού μας η θεώρηση και χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ως ημερομηνία λήξης της όλης διαδικασίας έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2016. Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2016. Τα δελτία που θα έχουν θεωρηθεί/χορηγηθεί για το 2015 θα ισχύουν το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου του 2016.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στοτηλέφωνο 27313 63234 (κ. Παναγιώτα Φλεβαράκη).