Συνεχίζεται η συντήρηση του οδικού δικτύου

Το έργο με τίτλο «Συντήρηση της με αριθμό 27 Επ.Ο. Σκάλα – Γεράκι – Βαμβακού διά Γράμμουσας, Βρονταμά, Ζαραφώνας, Αγριάνων και Τζιντζίνων και της με αριθμό 28 Επ.Ο. Γεράκι προς Κοσμά και Λεωνίδιον» δημοπρατήθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Ο προϋπολογισμός είναι 500.000 ευρώ.