Συντήρηση του δρόμου Σκάλα – Γεράκι – Ζαραφώνα – Αγριάνοι – Τσίντζινα

Δημοπρατήθηκε τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο «Συντήρηση της με αριθμό 27 επαρχιακής οδού Σκάλα – Γεράκι – Ζαραφώνα – Αγριάνοι – Τσίντζινα», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορες θέσεις που έχουν υποστεί φθορές, βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της οδού, καθώς και επισκευή – συντήρηση των τεχνικών έργων.

Η συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη κ. Τζανετέα, κρίθηκε επιτακτική διότι πρόκειται για έναν επαρχιακό άξονα μεγάλου μήκους και σημαντικής κυκλοφορίας, που εξυπηρετεί πλήθος οικισμών και διατρέχει ολόκληρη τη Λακωνία από νότο προς βορρά.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και νέες δημοπρατήσεις βελτιώσεων και συντηρήσεων και άλλων σημαντικών εθνικών και επαρχιακών δρόμων.