Συντήρηση του δρόμου Χάνια Σελλασίας – Βασσαράς – Τσίντζινα

Δημοπρατήθηκε τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας το έργο “Συντήρηση της με αριθμό 9 επαρχιακής οδού Χάνια Σελλασίας – Βασσαράς – Τσίντζινα διά Βερροίων”, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προβλέπει εργασίες συντήρησης σε διάφορες θέσεις που έχουν υποστεί φθορές και βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της οδού.