Ανακοίνωση για τη συνέχιση της λειτουργίας της Νοσηλευτικής Σχολής στην πόλη της Σπάρτης εξέδωσε η νομαρχιακή επιτροπή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ:

Είναι θεμιτό και αναγκαίο να παράγονται σκέψεις και ιδέες που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των δομών που την υποστηρίζουν.

Διδάσκοντες, φοιτητές, τοπική κοινωνία και αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς χρειάζεται με την παρέμβασή τους και τις προτάσεις τους να διασφαλίσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των αυριανών νοσηλευτών. Παράλληλα, πρέπει να αντιταχθούμε σε κάθε ενέργεια ή φωνές που υπονομεύουν την παρουσία και τη λειτουργία της σχολής στο νομό.

Η λειτουργία της σχολής στη Σπάρτη δημιουργεί κίνητρα που ενισχύουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ αυτής και των δομών που την στηρίζουν, επ’ ωφελεία και των δύο.