Σχέδιο “θωράκισης” των πυρόπληκτων Βατίκων

pyroplikta Vatika

pyroplikta Vatika

Στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας, έπειτα από εισήγηση του δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου «Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης γεω-περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άμεσων επεμβάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές του δήμου».

Πρόκειται για μια μελέτη η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει συνολικά και όχι αποσπασματικά τα προβλήματα που δημιούργησε η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης. Μια μελέτη η οποία, όχι μόνο θα εκτιμήσει τους κινδύνους, αλλά -το σημαντικότερο- θα προτείνει καίριες και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση δυσάρεστων φαινομένων τα οποία πρόκειται να εκδηλωθούν στο μέλλον. Τέλος, η μελέτη θα αποτελέσει ένα σταθερό υπόβαθρο για την οποιαδήποτε μελλοντική διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης γεω-περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άμεσων επεμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 55.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει έρευνες μείωσης διάβρωσης, πλημμυρικού και κατολισθητικού κινδύνου.

πηγή: monemvasianews.gr