Σχολές γονέων στη Λακωνία

Geniki Grammateia Dia Viou Mathisis

Geniki Grammateia Dia Viou Mathisis

Από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ανακοινώθηκε ότι τίθενται σε λειτουργία Σχολές Γονέων σε όλους τους νομούς της χώρας. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται επτά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το έργο στοχεύει στο να:

 • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
 • προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους
 • αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
 • ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς
 • αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
 • ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
 • ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
 • γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
 • γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
 • βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
 • παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών

2. Διαφυλικές σχέσεις (25)

3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία (25)

4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25)

5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (25)

6. Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες (50)

7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων. Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη Σχολής Γονέων κ. Νίκη Καλατζή στο τηλέφωνο 6984972159 ή στο e-mail: sxolesgonewnlakonias@yahoo.gr.