Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας: Ενημέρωση για τη διάρκεια ισχύος της αναπηρίας

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας δέχεται διαρκώς ερωτήματα για το εάν γίνονται δεκτές αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών ασφαλιστικών φορέων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Επίσης, πολλά ερωτήματα αφορούν τις παθήσεις οι οποίες ανήκουν στη λίστα των 43 μόνιμων και μη αναστρέψιμων παθήσεων και για τη σχετική διαδικασία μετατροπής της ορισμένης χρονικά διάρκειας ισχύος της αναπηρίας, όπως την καταγράφει η απόφαση του ΚΕΠΑ, σε απόφαση με επ’ αόριστον διάρκεια ισχύος της αναπηρίας (στην περίπτωση που η πάθηση ανήκει στις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις). Για το λόγο αυτό παρατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες.

Οι αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑ, εφόσον η ορισμένη ημερομηνία λήξης της διάρκειας ισχύος της αναπηρίας τους δεν έχει φτάσει ή εφόσον η διάρκεια ισχύος της αναπηρίας τους ορίζεται ως εφ’ όρου ζωής, γίνονται (γενικά) δεκτές από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν υποχρέωση να τις δέχονται.

Στην περίπτωση των 43 μόνιμων και μη αναστρέψιμων παθήσεων γίνονται δεκτές μόνο οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ.

Σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι με αναπηρία καλό είναι να ζητούν τη γνώμη του ΔΣ του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας για όποιο ζήτημα τους αφορά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πριν την εξέτασή τους από το ΚΕΠΑ και αμέσως μετά την παραλαβή της σχετικής απόφασης, ώστε να ενημερωθούν ορθά και να ενεργήσουν ταχύτατα και αναλόγως σε κάθε περίπτωση που η απόφαση του ΚΕΠΑ θεωρούν πως δεν είναι σωστή.

Εάν για παράδειγμα καθορίζεται ορισμένη περίοδος διάρκειας της ισχύος της αναπηρίας του ενδιαφερομένου, παρόλο που η πάθησή του ανήκει στη λίστα των 43 μόνιμων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αιτηθεί άμεσα την επανεξέταση, μόνο του φακέλου του από το αρμόδιο τμήμα και να λάβει νέα απόφαση του ΚΕΠΑ με την επ’ αόριστον διάρκεια ισχύος της αναπηρίας του.

Αυτή η διαδικασία δεν επιβαρύνει με περαιτέρω έξοδα και κυρίως με περισσότερη ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενο. Πρέπει όμως να πραγματοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης του ΚΕΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του ΚΕΠΑ από τον ενδιαφερόμενο, η προαναφερθείσα (απλή) διαδικασία δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επανεξεταστεί στο τέλος της ορισμένης χρονικά περιόδου ισχύος της αναπηρίας του (όπως η απόφαση του ΚΕΠΑ ορίζει), και η νέα πλέον απόφαση που θα εκδοθεί, θα πρέπει να περιέχει την επ’ αορίστου διάρκεια ισχύος της αναπηρίας του.

Προς ενημέρωση δείτε τον πίνακα των παθήσεων.