Σωματείο ΑμεΑ: Πρόσκληση σε επιστήμονες για την προετοιμασία επιστημονικού forum

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας προσκαλεί όλους τους κοινωνικούς επιστήμονες και επιστήμονες υγείας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την έναρξη συναντήσεων προετοιμασίας ενός επιστημονικού forum, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 3ης Δεκέμβρη, με θέματα της ειδικότητάς τους, όπως μαθησιακών δυσκολιών, συμπεριφορικών θεμάτων, αυτιστικού φάσματος, καθώς και όποιας άλλης θεματικής ενότητας κριθεί απαραίτητη από τις ομάδες εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη διεύθυνση alexandrakistakis@gmail.com.