Σύσκεψη για την αειφορία της Πελοποννήσου

syskepsi sto TEI

syskepsi sto TEI

“Χρειαζόμαστε προωθημένες και τολμηρές ιδέες για να αναπτύξουμε τον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, της καινοτομίας, της έξυπνης εξειδίκευσης, ώστε να χαράξουμε από κοινού τη στρατηγική μας και να καταρτίσουμε τον οδικό χάρτη των απαιτούμενων ενεργειών, μετατρέποντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε μια έξυπνη – ευφυή σύγχρονη περιφέρεια της αειφορίας”. Αυτό δήλωσε την Τετάρτη 30 Ιουλίου ο περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, κατά τη διάρκεια κοινής συνάντησης της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΤΕΙ Καλαμάτας, στην έδρα του τελευταίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΤΕΙ Καλαμάτας κ. Δημήτριος Βελισσαρίου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Ιωάννης Αργυράκης και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Φάνης Στεφανόπουλος.

Ο περιφερειάρχης κάλεσε σε συστράτευση όλους τους θεσμικούς φορείς σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο συνεργασίας και αποτελεσματικότητας, αφού όπως είπε “θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης”. Δεσμεύτηκε ακόμη πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παράσχει άμεση υποστήριξη στη λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους.

Ειδική αναφορά έκανε επίσης ο κ. Τατούλης στις συνεργασίες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Πελοποννήσου μεταξύ τους, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στη βάση του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας -το οποίο θα ενεργοποιηθεί- αλλά και με διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Von Karman Institute, με το οποίο συνεργάζεται η Περιφέρεια για τη δημιουργία του πρώτου ερευνητικού παραρτήματος στη Μεσόγειο για την αεροδιαστημική.

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Καλαμάτας και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου χαρακτήρισαν ιδιαίτερα κρίσιμη τη συνάντηση για την αξιοποίηση πόρων και δυνατοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά και για τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των ίδιων των ιδρυμάτων.

Όλοι συμφώνησαν πως θα επιδιώξουν εφαρμοσμένη έρευνα για την κοινωνία με βέλτιστους τρόπους και μέτρηση των αποτελεσμάτων, ενώ αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη των αξόνων της επόμενης περιόδου, όπως είναι:

η Έξυπνη περιφέρεια, Έξυπνη επιχειρηματικότητα, Έξυπνη πόλη με έξυπνες δομές,

η Αειφορία,

ο Αγροτοδιατροφικός τομέας και ο Τουρισμός,

η Κοινωνική πολιτική.

Στο τέλος ο πρόεδρος του ΤΕΙ Καλαμάτας παρουσίασε τους χώρους των σύγχρονων εργαστηρίων που διαθέτει το ίδρυμα, μέρος των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.