Σύσκεψη για τον καταρροϊκό πυρετό

provata

provata

Σύσκεψη σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να συζητηθούν οι δράσεις και οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά στα θέματα υγείας των ζώων στη χώρα μας κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου, ο υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης και στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιών του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφορικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, ένα από τα βασικά συμπεράσματα της σύσκεψης ήταν πως βρίσκεται σε εξέλιξη ορολογική έρευνα που αφορά στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα ολόκληρης της χώρας, προκειμένου να αποτιμηθούν τα ακριβή ποσοστά των οροθετικών ζώων μετά την επιζωοτία που ενέσκηψε στη χώρα μας κατά το 2014. Το ενδεχόμενο του εμβολιασμού για το ίδιο νόσημα παραμένει υπό εξέταση, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής. Τυχόν μέτρα για τον έλεγχο των εντόμων-φορέων με τα οποία μεταδίδεται το νόσημα θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας.

Ως προς τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, δρομολογείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης η οποία, πέραν των σχετικών αναγκών για το 2015, θα καλύψει, εντός τριμήνου, και εκκρεμείς ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, όπως αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω υποχρεωτικής θανάτωσης των ζώων τους που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο, οριστικοποιούνται σύντομα τα εφαρμοστικά μέτρα που αφορούν στο θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής, ώστε να ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των ιδιωτών κτηνιάτρων στην εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά θα αξιολογηθούν και θα επανεκτιμηθούν αναλόγως της πορείας εφαρμογής τους.