Σ.Φ.Α.Μ.Σ.: Γενική συνέλευση

SFAMS

SFAMS

Την ετήσια τακτική γενική του συνέλευση πραγματοποιεί το Σωματείο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης “Παναγιώτης Σταματάκης”, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 8.00΄ μμ, στο εντευκτήριο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης (Λυκούργου 82 και Χαμαρέτου).

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται η ενημέρωση για την πορεία των εκκρεμών θεμάτων του Μουσείου, ο απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ και ο διαχειριστικός απολογισμός του 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της συνέλευσης έχουν όλες οι κατηγορίες μελών, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, χωρίς νέα ειδοποίηση, την επομένη Παρασκευή (7/3), στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται επαρκής οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών.