Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Την εγκύκλιο για την καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας για φέτος ανάλογα με τους μήνες που θέλει να θέσει σε κυκλοφορία το όχημά του κάθε φορολογούμενος εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα ορίζεται ότι:
– Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μηνός καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών μηνών καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού και για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού καταβάλλονται τα 7/12 του ποσού που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12.
Για παράδειγμα, επιβατικό ΙΧ 1.000 κ.εκ. έχει ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος αιτηθεί άρση ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2016 για έναν μήνα, τότε τα τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ x (2/12) =20 ευρώ, για 3 μήνες 120 ευρώ x (4/12) =40 ευρώ και για το υπόλοιπο του έτους μέχρι το τέλος 120 ευρώ x (7/12)+120 ευρώ x (2/12) =70 ευρώ +20 ευρώ = 90 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εάν ο κάτοχος του οχήματος που έκανε χρήση του δικαιώματος δεν επιστρέψει εγκαίρως την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες, θα χρεώνεται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.