Τέλη συμμετοχής σε εξετάσεις ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

fytofarmaka

fytofarmaka

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εκδόθηκε κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, για το ύψος του τέλους συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζεται ότι το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις ορίζεται ως εξής:

– Μέχρι τις 31η Μαρτίου 2015, είκοσι πέντε ευρώ.

– Από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, πενήντα ευρώ.

– Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε εκατό ευρώ.